ÚVOD

Vitajte na našej stránke !

Kominvest je virtuálny projekt, zameraný na  propagáciu komárňanského regiónu a rozvoj cezhraničnej spolupráce. Projekt   podporuje dobré nápady a novinky z oblasti podnikania, kultúry a umenia. Naši spolupracovníci od roku 2004 prilákali do komárňansko-kolárovského regiónu troch zahraničných investorov  vytvoriac tým cca. 250 pracovných miest v regióne (viď referencie). V budúcnosti pripravujeme nové vlastné projekty, ako napr.internetové videprezentácie, a videokometnáre.

iroda2

Region's Prosperity Project